iBASe™
Zintegrowany System Automatyzacji Budynków na bazie technologii LonWorks®
 • zintegrowane sterowanie:
  • oświetleniem
  • ogrzewaniem
  • klimatyzacją
 • kontrola, autoryzacja i rejestracja dostępu,
 • sygnalizacja antywłamaniowa,
 • sygnalizacja pożaru,
 • oszczędzanie energii elektrycznej i cieplnej,
 • indywidualne rozliczanie mediów,
 • zdalne zarządzanie funkcjami pomieszczeń,
 • integracja z sieciami komputerowymi,
 • transmisja sygnałów również poprzez sieć elektryczną 220V AC,
 • autodiagnostyka systemu

1. LonWorks i iBASe™

2. Konfiguracja systemu iBASe™

3. Elementy systemu iBASe™

4. Pełna lista produktów systemu iBASe™


1. LonWorks i iBASe™

        System iBASe bazuje na opracowanej przez amerykańską firmę Echelon® technologii przeznaczonej dla rozproszonych systemów sterowania. Technologia oferuje specjalizowane trzyprocesorowe mikrokontrolery NeuronChip® wyposażone w firmware obejmujący mikrosystem operacyjny oraz protokół transmisji danych LonTalk®, a także układy transmisji (transceiver'y) umożliwiające przekazywanie danych pomiędzy węzłami sieci sterującej za pośrednictwem różnych mediów m.in.: pary przewodów, także zasilających oraz okablowania 220V AC. Funkcje pomiarowe i wykonawcze mogą być rozproszone do poziomu pojedynczego elementu funkcjonalnego (np. czujnik temperatury, czujnik ruchu, sterownik zaworu centralnego ogrzewania). Każdy węzeł rozproszonej sieci sterującej wykonuje swój własny program określający funkcje urządzenia oraz komunikuje się z innymi węzłami przekazując i odbierając potrzebne dane, np. węzły sterujące oświetleniem i ogrzewaniem wykorzystując dane pochodzące od węzła czujnika ruchu. Ten sam czujnik ruchu, który w godzinach dziennych dostarcza dane do sterowania np. oświetleniem i ogrzewaniem, w godzinach nocnych pracuje jako czujnik antywłamaniowy. Integracja wielu funkcji w ramach jednego systemu przynosi wymierne oszczędności w okresie eksploatacji oraz na etapie projektowania, montażu, instalacji i uruchomienia.


2. Konfiguracja systemu iBASe™

        Ogólna konfiguracja systemu iBASe wynika z właściwości technologii LonWorks i jest przedstawiona na poniższym rysunku:        Centralna magistrala systemu jest zorganizowana na parze skręconej (TP) przeznaczonej do transmisji z prędkością 1.25 Mb/s (TP/XF-1250). Do magistrali tej za pośrednictwem routerów XF-1250/FT-10 przyłączone są gałęzie TP/FT-10 obsługujące poszczególne wydzielone bloki funkcjonalne, np. całe biura lub pokoje. Magistrala TP/FT-10 służy również do zasilania (24V AC) przyłączonych do niej elementów funkcjonalnych takich jak czujki ruchu, regulatory temperatury i inne. Miejsca nie objęte magistralami TP mogą być obsługiwane za pośrednictwem istniejącej sieci elektrycznej 220V AC. Magistrala TP/XF-1250 może być włączona do komputera systemu nadrzędnego albo bezpośrednio (przez specjalną kartę interface'u w komputerze) albo przez router łączący ją do sieci Ethernet. Komputerowy system monitoringu, nadzoru, wizualizacji i archiwizacji może obejmować dowolną ilość komputerów klasy PC połączonych siecią Ethernet oraz może być obsługiwany przez wybrany przez Użytkownika lub Inwestora system operacyjny i system wizualizacji. ZDANIA posiada duże doświadczenie przemysłowe (kilkadziesiąt aplikacji w kraju i za granicą) w implementacji takich systemów na bazie systemu operacyjnego czasu rzeczywistego QNX (wirusoodporny!) oraz systemu Windows NT i wizualizacji InTouch.

3. Elementy systemu iBASe™

        W skład systemu iBASe wchodzą dwie grupy urządzeń oraz oprogramowanie nadrzędnego systemu monitoringu i obsługi technicznej obiektu. W grupie pierwszej znajduje się zintegrowany sterownik pomieszczenia iBASe-STP, który samodzielnie obsługuje wszystkie funkcje inteligentnego pomieszczenia na podstawie sygnałów z przyłączonych do niego czujników i parametrów zadanych przez użytkownika lub komputer nadrzędny. Sterownik iBASe-STP nie potrzebuje do swojej pracy innych składników systemu. Zastosowanie sterownika iBASe-STP przedstawiono na poniższym rysunku:
        Grupa druga obejmuje urządzenia z rozproszonymi indywidualnymi funkcjami jednostkowymi (inteligentne czujki ruchu, temperatury, oświetlenia, p.poż, łączniki 220V AC, mierniki energii, itp.), które współpracują ze sobą za pośrednictwem sieci TP/FT-10. Ideę obsługi funkcji inteligentnego budynku dla pojedynczego pokoju biurowego z zastosowaniem rozproszonych czujników i elementów sterujących przedstawiono na poniższym rysunku:


4. Pełna lista produktów systemu iBASe™

Uniwersalny Węzeł LON
GPN/KRLA Kontrola dostępu
GPN/HCM Sterowanie ogrzewaniem
GPN/DI4 Monitoring
 
Sterowniki
STP-02/E Sterownik pomieszczenia
STP-03 Sterownik pomieszczenia
TSSP-02 Miernik i programator temperatury
HVAC-FC Sterownik klimakonwektora
 
Moduły I/O (sterowniki wejść/wyjść)
DIGIO Moduł 4 wejść / 4 wyjść dwustanowych
DIGI8 Moduł 8 wejść dwustanowych
2xAI/10 Moduł 2 wejść analogowych 0-10V
2xAI/4-20 Moduł 2 wejść analogowych 4-20mA
2xAO/10 Moduł 2 wejść analogowych 0-10V
2xAO/4-20 Moduł 2 wejść analogowych 4-20mA
 
Moduły rozliczania mediów
MMC-02 Moduł monitoringu zużycia mediów
 
Moduły konwerterów protokołów
RS-LON
(tylko RS-232)

RS-LON51
(dwuprocesorowy)
Moduł konwertera protokołów
M-BUS/LON 521
M-BUS/LON 121
M-BUS/RS-232
Moduł konwertera protokołów
 
Moduły infrastruktury sieci - repeatery i rutery
RPT-TP/FT-10 Moduł repeatera RPT-TP/FT-10
RTR-FT10/FT10
RTR-FT10/XF1250
Moduł routera RTR-FT10/FT10
lub RTR-FT10/XF1250
Phase Coupler Moduł sprzęgający fazy (sprzęgacz fazy)
 
Infrastruktura sieciowa - inne
TERM-FT FREE Terminator magistrali FT "Free Topology"
TERM-FT BUS Terminator magistrali FT "Bus Topology"
TERM-FX   Terminator magistrali XF-1250
    Interfejsy wewnętrzne LON